Houtdraai-vereniging Radius Noord-Holland Noord

Kunstmarkt

Naam: Houtdraai-vereniging Radius Noord-Holland Noord
Kunstvorm: Houtdraaien

In Noord-Holland Noord bestaat al dertig jaar de houtdraaivereniging Radius Noord-Holland Noord. Deze vereniging met een ledental van 65 heeft als doel het in stand houden en uitdragen van het oude ambacht van houtdraaien en ze doet dit door middel van het bevorderen en stimuleren van het houtdraaien in al zijn verschijningsvormen zowel als ambacht, maar ook als kunstuiting.

Herman Licht, Boudewijn Rossy, Ina Ruijter en Wim van Vliet zijn allen leden van voornoemde vereniging, beoefenen het houtdraaien en geven met demonstraties op een houtdraaibank aan, hoe uit een stuk hout de meest uiteenlopende voorwerpen gemaakt kunnen worden.